Отмора

     Още сте на работа, но имате нужда от малко почивка? Или точно в момента нямате работа, но не искате да се набивате в очите на шефа. Или имате работа, но въобще не ви се захваща, осъзнавайки перфектно, че работата никога не свършва, а и утре е ден. Или имате някаква друга причина да зарежете работата, като например, че просто вече задремвате на бюрото...
     Тук ви предлагаме няколко варианта да си починете, да се разсъните, да се разсеете или просто да дочакате края на работния ден.


Шах-мат

URL адресът на характеристиките на притурката не можа да бъде открит
Шах-мат

     Шах-мат или Кралска игра идва от далечения изток. Според една легенда негов автор е китайският полководец Хан Ксин, който през 204-203 г.пр.хр. на един зимен лагер измисля първообраза на шаха като занимание за войниците. Според друга легенда шахът е измислен в Индия през V век сл.хр. с името Чатуранга след което, около VII век, е бил възприет от персите, които го наричали Чатранг, от където пък, век по-късно го научили арабите, които го предали на останалата част на света под името Шатран.
     Играта е променяна многократно. Промяната на правилата на оригиналната игра започват през XV век в Португалия и Испания – тогава се променя и названието на най-могъщата фигура – от Съветник на Кралица. Вида, който познаваме до днес и е известен като Западен или Ортодоксален шах не е променян последните четири столетия.
     Една от най-известните легенди свързана с шаха е следната: Беден скитник показал шаха на един богат халиф. Халифът бил толкова очарован от играта, че наредил на подчинените си да изпълнят едно желание на бедняка. А желанието му било да сложат житно зрънце на първото квадратче на дъската, а на всяко следващо – двойно повече, т.е. на второто – две, на третото – четири, на четвъртото – осем и т.н. Не е много ясно дали това е легенда за шаха или за първата поява на геометричната прогресия, но сигурно много време след това бедният скитник не е останал гладен...
СуДоку

СуДоку

     Играта Магически квадрати е рожба на великя швейцарски математик, физик и астроном Леонард Ойлер и е почти неизвестна до 70-те години на ХХ век когато американецът Хауърд Гарнс я преработва до сегашният й вид. През 1984 година японската фирма Nikoli я лансира на пазара с името СуДоку (Су – единствена, Доку – цифра) и тя се превръща в истински хит.
     - - - - -
     Леонард Ойлер е роден на 15 април 1707 година в Базел. Известен е като един от най-продуктивните учени за всички времена, като почти половината от трудовете си е написал през втората половина от живота си, когато е вече напълно сляп (резултат от продължителното наблюдение на слънцето без нужните предпазни средства).
     Животът му е тясно свързан с Русия – през 1727 година е поканен за професор по физика и математика в Императорската академия на науките и изкуствата, още от самото й създаване. Там се жени за Катарина Гзел, дъщеря на директора на академията, а неговите потомци заемат високи постове в Русия през XIX век. В периода 1741-1766 година изкарва в Берлинската академия на науките след което се връща отново в Русия, където умира на 18 септември 1783 година.
     Първите му трудове са в областта на механиката (включително и първият наръчник). Работи още в областта на астрономията и небесната механика, в корабостроенето, картографията, оптиката, хидравликата, включително и философията и музиката. Но, разбира се, основният му принос е в почти всички областти математиката и най-вече в математическият анализ.

Тетрис

URL адресът на характеристиките на притурката не можа да бъде открит
Тетрис

     Добрият стар Тетрис е създаден от Алексей Пажитнов, инженер от Компютърния център на Руската академия на науките през далечната 1986 година.
     Както самият той признава много от добрите му идеи го спохождат насън и концепцията за Тетрис е една от тях. Играта е създадена за десетина дни и е на базата на любимите на Алексей гръцки игри-пъзели Пентамино, чиято цел е да се подреждат геометрични фигурки с по пет страни и руска настолна игра (със същото име), в която целта е да се подреждат различни фигури, изградени от по пет квадратчета. Името на играта идва от гръцката дума тетра – четири.
     - - - - -
    Можете да играете в рамките на тази страница, но неудобството е, че ако искате да започнете нова игра трябва да излезете и да влезете отново в нея. Или натиснете "Нагоре" и после "Тетрис" от съдържанието. Ако искате може да отворите играта в цял прозорец и за започване на нова игра само да рефрешвате страницата.

Comments